Získejte hlubší porozumění své praxe jógy
Milí přátelé,

Nejsem jen učitelka jógy, jsem také kouč, a od tohoto roku začínám 4-leté studium psychoterapie. Dnes se vracím ze světového kongresu z psychoterapeutického směru, který se chystám učit: existenční analýzy.

Rozhodla jsem se, že tento newsletter bude inspirací, která vám pomůže zůstat na cestě jógy a získat hlubší porozumění své praxe pomocí některých existenčních principů. Zjistila jsem, že se tyto 2 filozofie (jóga a existenciální analýza) dokážou vzájemně skvěle doplňovat!

  1. Stanovte si záměr: Než začnete praktikovat, věnujte chvíli stanovení záměru, který odráží vaše aktuální potřeby. Může to být jednoduchá afirmace nebo otázka související s něčím, co vás aktuálně zajímá/trápí.
  2. Meditace všímavosti: Začněte svou praxi několika minutami meditace, dovolte si pozorovat své myšlenky a pocity bez posuzování.
  3. Přemýšlejte o své praxi: Po cvičení jógy věnujte nějaký čas sebe-reflexi. Zeptejte se sebe sama, jak se vaše fyzická praxe propojuje s vašimi duševními a emocionálními stavy a jak tento vztah ovlivňuje vaši celkovou pohodu.
  4. Journaling: Chcete-li prohloubit svoji sebereflexi, pište deník o své praxi. Zapište si své záměry, postřehy a jakékoli výzvy nebo insighty, které během své praxe zažijete. Zapisování do deníku vám pomůže sledovat váš pokrok a lépe porozumět vaší jedinečné cestě.
  5. Zapojte se do komunity: Sdílení svých zkušeností a postřehů s ostatními jógíny hodně obohatí váš život. Zúčastněte se skupinových diskuzí, workshopů nebo online kurzů, abyste se učili od ostatních a sdíleli svoji zkušenost.

Doufám, že vás tyto tipy inspirují k tomu, abyste vnímali jógu nejen jako cvičení pro rozvoj flexibility, ale jako cestu k osobnímu růstu a naplnění.